top of page

Privacyverklaring

Als Puch Club Nederland hechten we grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Dit hebben we vastgelegd in een privacyverklaring. Hiermee geven we inzicht hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. 
Met onderstaande knop kunt u deze verklaring lezen en downloaden. 

bottom of page